รับการประกันคุณภาพ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ชั้น 3 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินภายใน
ประจำปีการศึกษา 2561

  • รองศาสตราจารย์ ดร.จุลดิษฐ์  อุปฮาต
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญวัฒน์  บุญทะวงศ์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา  ยศคำลือ 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น