Saturday, July 20, 2024
Latest:
การประชุมคณะกรรมการปรับปรุง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2566ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567

   วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย รองศาสตราจารย์ ดร พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ชั้น 4 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ (อาคาร20) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

[Best_Wordpress_Gallery id=”12″ gal_title=”ประชุมครั้งที่1_30-09-65″]