Saturday, July 20, 2024
Latest:
ข่าวประชุม

ประชุมอาจารย์ภายในสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป​ จัดประชุมอาจารย์ภายในสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ณ ห้อง 20102 ชั้น 1 อาคาร 20