ประชุมอาจารย์ภายในสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป​ จัดประชุมอาจารย์ภายในสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ณ ห้อง 20102 ชั้น 1 อาคาร 20