งานครบรอบวันสภาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป พร้อมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ร่วมงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

✨”ด้วยรักและผูกพัน” 🥰

#วันอำลาฟ้าชมพู

งานครบรอบวันสภาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564
« ของ 27 »