โครงการอนุรักษ์สนับสนุนอนุรักษ์​และทำนุบำรุงพระพุทธ​ศาสนา ปี 2564

5 มกราคม 2564

ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพร้อมใจกันทำบุญตักบาตร ที่หน้า ตึก 20 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ภายใต้โครงการอนุรักษ์สนับสนุนอนุรักษ์​และทำนุบำรุงพระพุทธ​ศาสนา