ขั้นตอนและวิธีการยกเลิกรายวิชา

📣📣📣ขั้นตอนและวิธีการยกเลิกรายวิชา

อ้างอิงข้อมูลจาก
📌สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
📌คู่มือนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 หน้า 34 ข้อ 4.
🌐ลิงค์คู่มือนักศึกษา https://academic.lru.ac.th/th/?page_id=569
รับใบคำร้องได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือ
🌐ดาวน์โหลดคำร้อง https://academic.lru.ac.th/th/?page_id=276

 

Please follow and like us:
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)