ประกาศการลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

ประกาศการลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียนที่1/2563 สำหรับนักศึกษาแต่ละชั้นปี แต่ละคณะ ตามรายละเอียดที่แจ้งแนบท้ายประกาศ

สำหรับนักศึกษาที่เรียนหลักสูตร ปี พ.ศ.2554

 1.  คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>> นักศึกษาทุกคณะที่เรียนหลักสูตร 54

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

 1.  คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>> นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 63 หลักสูตร 58
 2.  คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>> นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ รหัส 63 หลักสูตร 58 และหลักสูตร 63
 3.  คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>> นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รหัส 63 หลักสูตร 58 และหลักสูตร 63
 4.  คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>> นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รหัส 63 หลักสูตร 58

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2

 1. คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>> นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 62 หลักสูตร 58
 2. คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>> นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ รหัส 62 หลักสูตร 58
 3. คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>> นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รหัส 62 หลักสูตร 58
 4. คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>> นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รหัส 62 หลักสูตร 58

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 

 1. คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>> นักศึกษาทุกคณะรหัส 61 หลักสูตร 58

 

หากมีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่

 1. สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาคาร 20 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น