สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 2563”

วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 2563” ณ ห้อง 20102 ชั้น 1 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เวลา 08.45 – 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.นัยนา อรรจนาทร ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 2563” 

  • ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562
  • ทบทวนและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563
  • ทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563

โดยวิทยากร นายตันติกร โนนศรี

 

2 thoughts on “สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 2563”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น