Saturday, July 20, 2024
Latest:
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา ภาคปกติแผนการลงทะเบียน นักศึกษาภาคปกติ

แผนการลงทะเบียนวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2565

เริ่มลงทะเบียน 1 มิ.ย. 2565 – 20 มิ.ย. 2565

หมายเหตุ : ขอให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนตามแผนที่ทางสำนักวิชาศึกษาทั่วไปได้แจ้งมาเบื้องต้นนี้ เพื่อให้แผนการเรียนวิชาศึกษาทั่วไปของนักศึกษาครบตามโครงสร้างหลักสูตร

คลิก เพื่อดูแผนการเรียน