รายวิชาศึกษาทั่วไป (วิชา GE) หลักสูตร 2563 ที่เปิดให้ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2566

📣📣📣รายวิชาศึกษาทั่วไ

Read more

รายวิชาศึกษาทั่วไป (วิชา GE) หลักสูตร 2558 ที่เปิดให้ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2566

📣📣📣รายวิชาศึกษาทั่วไ

Read more

แผนการลงทะเบียนวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2565

เริ่มลงทะเบียน 1 มิ.

Read more