Saturday, July 20, 2024
Latest:
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา ภาคปกติสำหรับนักศึกษา ภาคพิเศษ(กศ.พ.)

ประกาศ รายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

รายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565
( สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ วันที่ 27 มิถุนายน 2565 – 22 พฤษภาคม 2566 )

CLICK << รายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 >> CLICK