Saturday, July 20, 2024
Latest:
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ

ประกาศ รายชื่อผู้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาพร้อมรหัสประจำตัวนักศึกษาและหมู่เรียน ของนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบมหกรรมวิชาการ รอบรับตรง และรอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567 ไปแล้วนั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้
อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

➡️ ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

ข้อมูล: ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2567 เวลา 15:39 น.

 

ลิงค์เกี่ยวข้อง