“อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนางานวิจัยอย่างมีคุณภาพ”

วันที่ 24 มกราคม 2562 ห้อง 20103 ชั้น 1 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนางานวิจัยอย่างมีคุณภาพ” มีคณาจารย์และบุคลากร สำนักวิชาศึกษาทั่วไป และอาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

[ngg src=”galleries” ids=”3″ display=”basic_thumbnail”]