“อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการปฏิบัติงาน ตามกระบวนการ PDCA”

วันที่ 25 มกราคม 2562 ห้อง 20103 ชั้น 1 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการปฏิบัติงาน ตามกระบวนการ PDCA” มีคณาจารย์และบุคลากร สำนักวิชาศึกษาทั่วไป และอาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 

[ngg src=”galleries” ids=”4″ display=”basic_thumbnail”]