ร่วมแสดงความยินกับ รศ.สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มรภ.เลย

รองศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป พร้อมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ที่เข้ารับตำแหน่งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ ห้องทำงานอธิการบดี ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วันที่ 16 มิถุนายน 2564 

Please follow and like us:
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)