รางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2561

 

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ห้อง 20103 ชั้น 1 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ รองศาสตราจารย์ ดร.นัยนา อรรจนาทร ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป และผู้ช่วยศาสตราจารย์ไทยโรจน์ พวงมณี รองผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ นักวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 แก่อาจารย์และบุคลากร สำนักศึกษาวิชาทั่วไป

ดร.มหิธร จิตตเกษม ได้รับรางวัล “นักวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561”

นายณัฐกร หิรัญโท ได้รับรางวัล “นักวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561”

นายพลสยาม สุนทรสนิท ได้รับรางวัล “นักวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561”

 

[ngg src=”galleries” ids=”7″ display=”basic_thumbnail”]

Please follow and like us:

Comments are closed.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)