“การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานวิชาการ”

วันที่ 13 – 14 มกราคม 2562 ห้อง 20103 ชุ้น 1 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการ “การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานวิชาการ” มี คณาจารย์และบุคลากร สำนักวิชาศึกษาทั่วไป และอาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

[ngg src=”galleries” ids=”2″ display=”basic_thumbnail”]