การประชุมหัวหน้าวิชาในรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 16 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดการประชุมหัวหน้าวิชาในรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 1/2563
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 9 อาคารเรียน 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

[ngg src=”galleries” ids=”16″ display=”basic_thumbnail”]

Please follow and like us:
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)