“การจัดสื่อการสอนด้วยโปรแกรม Microsoft word และ Microsoft Excel”

วันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2561 ห้อง 20308 ชั้น 3 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการ “การจัดสื่อการสอนด้วยโปรแกรม Microsoft word และ Microsoft Excel” มีคณาจารย์และบุคลากร สำนักวิชาศึกษาทั่วไป และอาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

[ngg src=”galleries” ids=”1″ display=”basic_thumbnail”]

Please follow and like us:
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)