แผนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

แผนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

ปฏิทินการศึกษานักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2563  >>> ปฏิทินภาคเรียนที่ 2/2563

นักศึกษาที่เรียนหลักสูตร พ.ศ. 2554

ดาวน์โหลด >>>หลักสูตร54ลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63 เรียนหลักสูตร พ.ศ.2558

ดาวน์โหลด >>>  รหัส63-58ลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63 เรียนหลักสูตร พ.ศ.2563

ดาวน์โหลด >>> รหัส63-63ลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 62 เรียนหลักสูตร พ.ศ.2558

ดาวน์โหลด >>> รหัส62-58ลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ขั้นที่ยังตกค้างอยู่ เรียนหลักสูตร พ.ศ.2558

ดาวน์โหลด >>> หลักสูตร58-ปี3ขึ้นไปลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป

 

🚩ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. – 8 ธ.ค. 2563 นี้
 
หมายเหตุ : ขอให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนตามแผนที่ทางสำนักวิชาศึกษาทั่วไปได้แจ้งมาเบื้องต้นนี้ เพื่อให้แผนการเรียนวิชาศึกษาทั่วไปของนักศึกษาครบตามโครงสร้างหลักสูตร