ประกาศแจ้งแผนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

แจ้งแผนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 
 
🚩ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. – 8 ธ.ค. 2563 นี้
 
หมายเหตุ : ขอให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนตามแผนที่ทางสำนักวิชาศึกษาทั่วไปได้แจ้งมาเบื้องต้นนี้ เพื่อให้แผนการเรียนวิชาศึกษาทั่วไปของนักศึกษาครบตามโครงสร้างหลักสูตร