ประกาศการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 รายวิชาศึกษาทั่วไป

#ประกาศจากสำนักวิชาวิชาศึกษาทั่วไป เรื่องการสอบปลายภาค รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2562 มีรายละเอียดแนบดังนี้

ขอให้นักศึกษาทุกท่านติดต่ออาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเพื่อดำเนินการสอบตามวัน เวลา สถานที่ห้องตามที่แจ้งต่อไป

ดาวน์โหลดประกาศ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป แจ้งสอบปลายภาค 2/2562

กำหนดสอบปลายภาค 2/2563

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น