หัวเว็บ
   

"การเสนอชื่อหัวหน้ารายวิชาในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป"

      ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่ ๐๓๗๐/๒๕๕๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ ได้หมดวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการแล้วเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ จำนวน ๑๕ รายวิชา และคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่ ๐๗๘๐/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๕ พศจิกายน ๒๕๕๔ หมดวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จำนวน  ๑ รายวิชา ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร จึงประกาศการเสนอชื่อหัวหน้ารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อหัวหน้ารายวิชาพร้อมกำหนดการลงเสนอชื่อและวันเวลาได้ จากเอกสารที่แนบต่อไปนี้

คลิก >>>> ประกาศ การเสนอชื่อหัวหน้ารายวิชาในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป

คลิก >>>> ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อหัวหน้ารายวิชาในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป

คลิก>>>> ชมภาพบรรยากาศการเสนอชื่อหัวหน้ารายวิชา

 

 

 

 

 

   
   
พฤศจิกายน 2018
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
   
   
© สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 234 ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทร. 0-4283-5223-8 ต่อ 59105